Human Rights Space – Không gian Nhân quyền được thành lập vào tháng 7/2016 là một không gian mở của các cá nhân và tổ chức quan tâm và hoạt động nhằm thúc đẩy, bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, hướng tới xây dựng một xã hội bình đẳng, tự do và tôn trọng nhân phẩm của tất cả mọi người.

SỨ MỆNH

HRS thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền thông qua giáo dục cho các cá nhân và cộng đồng biết, thực hành về nhân quyền, giám sát và phản hồi các vụ việc liên quan đến nhân quyền và tạo ra sự thay đổi tích cực trong cộng đồng.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Không gian Nhân quyền hoạt động trong 3 lĩnh vực chính:

Ai cũng có thể là người bảo vệ nhân quyền!